Orientačné systémy

Orientačné systémy


Služba Popis

Orientačné systémy

Vyrábame:

 • Orientačné a navigačné tabule
 • Orientačné menovky a tabuľky k dverám
 • Označenia miestností, kancelárií a orientačné plány priestorov
 • Informačné tabule s názvami firiem k vstupom do budov
 • Označenie prevádzok

Reklamné pylóny a pylónky

 • Reklamné pylóny a pylónky
 • Exteriérové orientačné tabule
 • Vonkajšie navigačné značky a orientačné prvky
 • Smerové tabule

Interiérové logá na recepcie, do zasadačiek, atď.

 • Logá do vstupných hál
 • Logo firmy na recepcii
 • Informačné tabule s 3D logom

Vyžiadajte si cenovú kalkuláciu na adrese zakazky@tigerprint.sk