Služby

Reprografické služby:

 • tlač do formátu A0+,
 • samoobslužnú tlač,
 • veľkoplošnú tlač (výrobu banerov, plagátov, samolepiek, obrazov...),
 • veľkoplošné skenovanie,
 • ofsetová tlač,
 • sieťotlač,
 • tampónová tlač,
 • digitálna tlač (vizitky, oznámenia, pozvánky, letáky, plagáty...).

Grafické služby:

 • grafické návrhy,
 • webdesign,
 • fotografia,
 • video.

Úpravu dokumentov:

 • špirálová väzba (plastová, kovová),
 • knižná väzba (diplomové práce),
 • termoväzba,
 • tepelná väzba,
 • laminovanie.

Doplnkové služby:

 • predaj kancelárskych potrieb a techniky,
 • výroba svetelnej reklamy,
 • predaj spotrebného materiálu,
 • návrhy polepov a realizácia,
 • nažehľovanie,
 • výroba pečiatok a faxovanie.